Młodzi ludzie a sport

1082

Wszelkie formy aktywności ruchowej młodszych osób są nieodzowną częścią ich prawidłowego rozwoju. W obecnych czasach, dzieci i młodzież są szczególnie zagrożone wystąpieniem niektórych chorób cywilizacyjnych jak nadwaga czy otyłość. Wynika to przede wszystkim z dynamicznego rozwoju technologii, przez co w znaczący sposób przyczynia się do bierności ruchowej młodego pokolenia.

Młodzi ludzie a sport

Ruch to zdrowie!

 Coraz więcej czasu młodzi ludzie poświęcają na gry komputerowe, telewizję, życie w sieci niż na ruch. Dlatego też koniecznością jest, aby zachęcać młode pokolenie do uprawiania różnych form sportu czy rekreacji ruchowej. Korzyści płynące z uprawiania sportu przez dzieci są nie do przecenienia. Sport, oprócz zbawiennego wpływu na rozwój fizyczny organizmu, doskonale również stymuluje rozwój psychiczny dziecka, kształtując w nim pożądane cechy charakteru jak na przykład sumienność, systematyczność, cierpliwość, szacunek dla partnerów i rywali, a także wiele innych.

Co więcej, uprawianie przez dzieci dyscyplin zespołowych jak mecze piłki nożnej, siatkówki czy hokej kształtuje i rozwija takie cechy jak umiejętność działania w zespole, odpowiedzialność czy poczucie przynależności do grupy, tak ważne w dzisiejszym wyalienowanym, wirtualnym świecie. Z doświadczenia wiadomo, że dzieci uprawiające sport są bardziej otwarte na innych, odpowiedzialne, pewne siebie i swoich możliwości niż rówieśnicy, którzy sportu nie uprawiają.

Młodzi ludzie powinni uprawiać sport pod okiem doświadczonych instruktorów i trenerów w klubach sportowych. Jest to o tyle ważne, że ze względu na młody wiek, bardzo istotny jest odpowiedni dobór jednostek i obciążeń treningowych i właściwe podejście psychologiczne. Sport dzieci, w pierwszej kolejności ma być dobrą zabawą, przyjemnością i sposobem na spędzanie wolnego czasu. Dopiero w dalszej kolejności powinny znajdować się osiągane przez młodych podopiecznych wyniki. Dlatego właśnie trening pod okiem przygotowanych do tego osób, fachowców, może przynieść pożądane efekty w postaci wszechstronnego rozwoju dziecka.

Zalety uprawiania sportu

Wiele osób, które uprawiało w młodym wieku sport, bądź nadal go uprawia, bardzo sobie to chwali. W końcu dzięki temu sporo z tych osób zachowuje sprawność ruchową o wiele dłużej, czuje się lepiej, oraz ich przewidywalna długość życia, staje się dłuższa od tych osób, które nie ćwiczą, są otyłe, oraz rezygnują z ćwiczeń.

5/5 - (1)
reklama